Hoạt động từ thiện Mùa đông ấm

Trung Quốc đang phát triển nhanh chóng, nhưng vẫn còn nhiều gia đình nghèo, đặc biệt là ở các vùng nông thôn.

Quận Aba nằm ở khu vực miền núi của tỉnh Si chuan, là một trong những quận nghèo nhất ở Trung Quốc, người dân làm việc chăm chỉ để cải thiện điều kiện sống của mình.Họ cũng nhận được sự giúp đỡ theo những cách khác nhau từ những người khác.

Tất cả chúng ta đều biết rằng trẻ em là tương lai của đất nước.Là một thành viên của xã hội hài hòa của chúng tôi, chúng tôi rất vui mừng được đóng góp một số khoản cho Trường Tiểu học Trung tâm Longcang ở hạt A Ba.Chúng tôi (Vasten Lighting) chân thành hy vọng rằng các học sinh ở đó có thể có một tương lai tốt đẹp hơn.

giấy chứng nhận tài trợ


Thời gian đăng bài: Jul-01-2022